Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19596
Title: Nghiên cứu phương pháp dạy - học các môn lý thuyết thuộc chương trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ theo quan điểm lấy người học làm trung tâm : Đề tài NCKH. QG.97.02
Authors: Nguyễn, Hòa
Keywords: Ngoại ngữ;Ngôn ngữ học;Phân tích diễn ngôn;Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 1999
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài nghiên cứu phương pháp dạy học và xây dựng sơ đồ bài giảng cho Bộ môn phân tích diễn ngôn dùng cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh-Mỹ.
Description: 111 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19596
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00485.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.