Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19612
Title: Lý luận phân tích diễn ngôn và dạy viết tiểu luận cho người Việt : Đề tài NCKH. QG.02.24
Authors: Nguyễn, Hoà
Keywords: Ngôn ngữ;Phân tích diễn ngôn;Phương pháp viết;Tiểu luận
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xây dựng hệ thống lý luận phân tích diễn ngôn (PTDN) trên các mặt cơ bản của diễn ngôn, xây dựng hệ phương pháp nghiên cứu diễn ngôn nhằm tiến tới một mô hình khả thi cho việc PTDN, xem xét vai trò của chu cảnh với PTDN. Nghiên cứu khả năng ứng dụng lý luận PTDN vào việc giảng dạy tiếng Anh như biên soạn giáo trình, thực hiện các kỹ năng giảng dạy trên căn cứ PTDN. Đồng thời xây dựng mô hình dạy viết tiểu luận dựa trên khung lý luận PTDN
Description: 133 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19612
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00278.pdf
  • Description : 
  • Size : 63.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.