Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21468
Title: Nghiên cứu dự báo triển vọng khoáng sản trên cơ sở phân tích tổ hợp các tài liệu địa vật lý máy bay (Lấy vùng Tuy Hòa làm ví dụ): Đề tài NCKH. QG.06.16
Authors: Võ, Thanh Quỳnh
Đỗ, Đức Thanh
Kiều, Chung Thủy
Phạm, Nguyễn Hà Vũ
Keywords: Khoáng sản;Địa vật lý máy bay;Tuy Hòa
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu, đánh giá các phương pháp địa vật lý máy bay trong tìm kiếm và dự báo triển vọng khoáng sản đang được sử dụng trong các đề án bay đo ở nước ta hiện nay. Xây dựng và hoàn thiện một số phương pháp phân tích nhạn dạng mới trên cơ sở ứng dụng lớp bài toán đánh giá lựa chọn thong tin góp phần khắc phục những hạn chế của các phương pháp phân tích nhạn dạng đang được ứng dụng hiện nay. Xây dựng hệ phương pháp phân tích tài liệu địa vật lý máy bay trong tìm kiếm và dự báo triển vọng khoáng sản trên cơ sở kế thừa các phương pháp hiện có và bổ sung một số phương pháp mới. Đánh giá và dự báo triển vọng khoáng sản vùng Tuy Hòa trên cơ sở áp dụng hệ phương pháp phân tích tổ hợp mới
Description: 77tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21468
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000038.pdf
  • Description : 
  • Size : 85.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.