Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21975
Title: Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bố trí điểm tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La : Đề tài NCKH QT.07.37
Authors: Trần, Văn Tuấn
Keywords: Kinh tế;Thủy điện Sơn La;Tái định cư
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của xã Tú Nang. Làm rõ hiện trạng sử dụng đất và cơ cấu sử dụng đất của xã năm 2007. Đưa ra dự báo nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích phát triển kinh tế-xã hội, bố trí tái định cư thủy điện trên địa bàn xã và xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất xã Tú Nang đến 2015
Description: 56 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21975
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00688.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.