Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22023
Title: Chế tạo và nghiên cứu các vật liệu có hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ (GMCE) dùng trong các thiết bị làm lạnh từ thế hệ mới : Đề tài NCKH. QGTĐ-00-01
Authors: Nguyễn, Phú Thuỳ
Keywords: Hiệu ứng từ nhiệt;Thiết bị làm lạnh từ;Từ học;Vật liệu
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Chế tạo các vật liệu có hiệu ứng từ nhiệt đã nghiên cứu đạt chất lượng quốc tế Chế tạo một mô hình nhỏ minh hoạ hiệu ứng từ nhiệt để phục vụ công tác đào tạo và tìm hiểu công nghệ làm lạnh từ Chế tạo và nghiên cứu các loại vật liệu mới có hiệu ứng từ nhiệt lớn và có khả năng ứng dụng trong công nghệ làm lạnh từ Nghiên cứu các tính chất vật lý của vật liệu nhằm tìm hiểu cơ chế và bản chất của hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ
Description: 200 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22023
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00300.pdf
  • Description : 
  • Size : 180.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.