Chế tạo và nghiên cứu các vật liệu có hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ (GMCE) dùng trong các thiết bị làm lạnh từ thế hệ mới : Đề tài NCKH. QGTĐ-00-01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22023Chế tạo và nghiên cứu các vật liệu có hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ (GMCE) dùng trong các thiết bị làm lạnh từ thế hệ mới : Đề tài NCKH. QGTĐ-00-01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22023