Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22068
Title: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống các cảm biến hỗn hợp dùng cho robot thông minh tự quản trị : Đề tài NCKH QC.06.16
Authors: Trần, Quang Vinh
Keywords: Cảm biến;Robot;Robot di động
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Robot và robot di động thông minh. Cảm biến dùng cho việc định vị robot di động. Dẫn đường robot di động bằng tổng hợp các cảm biến. Xây dựng robot di động với các cảm biến siêu âm và ảnh toàn phương. Xây dựng Cleaner-Robot CR sử dụng tổng hợp các cảm biến Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Có 01 robot di động thông minh hoạt động tự quản trị trên cơ sở 16 cảm biến siêu âm, 01 cảm biến toàn phương, 02 cảm biến lập mã quang và cảm biến hồng ngoại dùng cho dẫn đường Số học viên sau đại học làm Luận văn liên quan đến đề tài: 03 Số sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp liên quan đến đề tài: 01 Số sinh viên nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài: 01 Tạo được 02 robot làm công cụ cho các nghiên cứu dẫn đường và sử dụng cho làm sạch môi trường. 01 báo cáo tại Hội nghị Cơ Điện tử toàn quốc lần thứ 3, VCM 2006. Các mô-đun phần mềm sử dụng cho điều khiển các robot khác Xây dựng 01 robot di động thông minh dùng làm sạch môi trường ( hút bụi) với các cảm biến hồng ngoại, cảm biến tiếp xúc, các cơ cấu chấp hành hoạt động tự động trong phòng Xây dựng được một số mô-đun phần mềm dùng cho thị giác máy và điều khiển cơ cấu chấp hành có thể dùng cho các mục đích khác nhau trong điều khiển tự động robotics Ứng dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành môn học "Robotics" và thực hành chứng minh cho môn học "Kỹ thuật Điều khiển" tại trường Đại học Công nghệ, ĐHQG HN. Làm một mẫu sản phẩm phục vụ thực tế quản lý môi trường Ứng dụng cho hướng dẫn sinh viên chế tạo sản phẩm cho nghiên cứu khoa học sinh viên về điều khiển tự động
Description: 85 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22068
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00696.pdf
  • Description : 
  • Size : 13.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.