Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22123
Title: Nghiên cứu thiết kế hệ thống phù hợp chức năng cho thiết bị không dây và di động : Đề tài NCKH. QC.06.04
Authors: Ngô, Lê Minh
Keywords: Di động;Truyền thông không dây;Thiết bị viễn thông
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tìm hiểu tính năng của thiết bị không dây và di động. Xây dựng hệ thống phù hợp chức năng cũng như hệ thống có khả năng cung cấp dịch vụ phù hợp cho mọi thiết bị không dây và di động. Kết quả đạt được: Đã đưa ra một phương pháp thiết kế và xây dựng hệ thống phù hợp chức năng cho thiết bị không dây và di động. Phương pháp này phục vụ cho việc triển khai có hiệu quả một hệ thống đáp ứng khả năng sử dụng hệ thống của mọi thiết bị di động, giúp mở rộng hệ thống đến mọi đối tượng người dùng di động. Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống và phục vụ tốt hơn cho người dùng
Description: 35tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22123
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000073.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.