Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22355
Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới composite polyme 3 pha phục vụ công nghiệp đóng tàu ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QGĐA.12.03
Authors: Nguyễn, Đình Đức
Nguyễn, Hoàng Quân
Lê, Thái Hòa
Hoàng, Văn Tùng
Keywords: Nghiên cứu;Vật liệu composite polyme 3 pha;Công nghiệp đóng tàu;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu và chế tạo thành công vật liệu composite polyme 3 pha nền polyester sợi thủy tinh hạt titan oxit, composite polyme 3 pha nền vinyleste sợi thủy tinh hạt titan oxit và composite polyme 3 pha nền epxy, hạt titan oxit với sợi thủy tinh và sợi các bon. Thực hiện các thực nghiệm xác định các mô đun đàn hồi cho 18 trường hợp với các vật liệu nền và tỷ lệ sợi và hạt trộn gia cường khác nhau trên 270 mẫu. Đây là những kết quả thực nghiệm giúp ta có thể lựa chọn và quyết định các vật liệu thành phần trước khi chế tạo sản phẩm composite. Tính toán các mô đun đàn hồi cho composite polyme 3 pha, tính toán uấn, ổn định cho kết cấu tấm và chỉ ra mối quan hệ ứng xử của vật liệu và kết cấu phụ thuộc vào tính chất và tỷ lệ trộn của các vật liệu thành phần, điều này cho phép ta có thể dự đoán được khả năng chịu tải của vật liệu và kết cấu, cũng như có thể chủ động thiết kế chế tạo vật liệu mới đáp ứng các điều kiện khai thác mong muốn. Việc nghiên cứu vật liệu composite polyme 3 pha của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn vì hiện nay, vật liệu composite polyme 3 pha với sự gia cường của sợi và hạt nhằm làm tăng khả năng bền vững và cải thiện tính năng cơ lý của vật liệu được ứng dụng rất mạnh mẽ trong công nghiệp nhựa, công nghiệp đóng tàu, chế tạo các chip điện tử và các ống dẫn dầu, khí và hóa chất…
Description: 309 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22355
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000172.pdf
  • Description : 
  • Size : 124.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.