Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23592
Title: Kiến nghị sử dụng hợp lý tài nguyên trầm tích biển và bảo vệ môi trường của 5 vùng trọng điểm: Hạ Long, cửa Bảy Háp, vịnh Rạch Giá, cửa Ba Lạt, vịnh Đà Nẵng
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Tài nguyên trầm tích;Bảo vệ môi trường;Trầm tích biển;Hạ Long;Cửa Bảy Háp;Vịnh Rạch Giá;Cửa Ba Lạt;Vịnh Đà Nẵng
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 78 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23592
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_24.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.