Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25068
Title: Một loại hình đánh giá mới góp phần nâng cao chất lượng dạy học và phát huy tính dân chủ trong nhà trường
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
Keywords: Đánh giá;Giáo dục;Phương pháp dạy học
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn, Thị Phương Hoa. (2002). Một loại hình đánh giá mới góp phần nâng cao chất lượng dạy học và phát huy tính dân chủ trong nhà trường. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
Abstract: Xưa nay, trong cách nhìn nhận phổ biến và cũng là hợp lí trong xã hội cũng như trong nhà trường thì sau khi kết thúc một giai đoạn của việc học, người dạy sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá kết qủa học tập của học sinh. Kiểm tra đánh giá kết qủa học tập của học sinh là một khâu tất yếu, quan trọng trong quá trình dạy học…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25068
Language: vi
Format Extent: tr. 33-37
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00616.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.