Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25101
Title: Vai trò của thiết bị kỹ thuật trong việc dạy-học ngoại ngữ
Authors: Lê, Cẩm Thủy
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Keywords: Dạy và học ngoại ngữ;Thiết bị kỹ thuật
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: Lê, Cẩm Thủy. (2005). Vai trò của thiết bị kỹ thuật trong việc dạy-học ngoại ngữ. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Abstract: Dạy và học ngoại ngữ đang trở thành một nhu cầu của mọi người trong lĩnh vực trao đổi, hợp tác khoa học kỹ thuật, thương mại cũng như trong việc giao lưu tình cảm, tìm hiểu đất nước, lịch sử văn minh của các dân tộc trên trái đất. Dạy và học ngoại ngữ là vấn đề nghiên cứu tập trung sự chú ý của các nhà ngôn ngữ học, phương pháp học và của nhiều người làm công tác giảng dạy và nghiên cứu bộ môn ngoại ngữ trong các trường chuyên ngữ và không chuyên ngữ
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25101
Language: vi
Format Extent: tr. 397-408
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00412.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.