Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25222
Title: Phân vùng sinh thái nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long: hiện trạng và xu hướng thay đổi trong tương lai dưới tác động cảu biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Hiếu Trung
Văn, Phạm Đăng Trí
Võ, Thị Phương Linh
Keywords: Phát triển bền vững;Nông nghiệp;Đồng bằng sông Cửu Long;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 11 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25222
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05712.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.