Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25756
Title: Cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viên
Authors: Đào, Thị Cẩm Nhung
Keywords: Giáo dục;Phương pháp giảng dạy;Học tập;Nhận thức
Issue Date: 2000
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 202-206
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25756
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00474.PDF
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.