Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35427
Title: Quá trình ra quyết định của bệnh nhân tâm thần trong mô hình phục hồi chức năng.
Authors: Nguyễn, Hồi Loan, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Trang
Keywords: Công tác xã hội;Y học;Bệnh viện
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Electronic Resources
173 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương - Chương 3: Bệnh nhân tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai (...)
Luận văn ThS. Công tác xã hội -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35427
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050001897_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.