Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36322
Title: Những cách tân trong thơ Trần Dần : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32
Authors: Phạm, Thành Hưng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Linh Đa
Keywords: Trần, Dần;Lý luận văn học;Nghiên cứu văn học;Thơ;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 121 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trần Dần trong bối cảnh thi ca nửa cuối thế kỷ XX. Những cách tân trong quan niệm nghệ thuật và cảm xúc thi ca. Những tìm tòi sáng tạo trong thi pháp thơ Trần Dần
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36322
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01894_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 981.27 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.