Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36437
Title: Stress trong công việc của giáo viên mầm non hiện nay : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80
Authors: Ngô, Công Hoàn , người hướng dẫn
Lê, Thị Hương
Keywords: Tâm lý học;Stress nghề nghiệp;Stress;Giáo viên mầm non
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: 142 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Xây dựng cơ sở lý luận về stress và stress trong công việc của giáo viên mầm non. Tìm hiểu mức độ stress của giáo viên mầm non quận Cầu Giấy. Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng stress của giáo viên mầm non hiện nay. Đề xuất kiến nghị nhằm đưa r (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36437
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050001509_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.