Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36545
Title: Hợp tác Hoa Kỳ - LB Nga trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân từ sau chiến tranh lạnh : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Authors: Nguyễn, Quốc Hùng
Nguyễn, Thu Phương
Keywords: Giải trừ vũ khí;Hợp tác quốc tế;Hoa Kỳ;Liên bang Nga;Vũ khí hạt nhân
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Citation: Nguyễn, T.P. (2011). Hợp tác Hoa Kỳ - LB Nga trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân từ sau chiến tranh lạnh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày cơ sở của sự hợp tác Hoa Kỳ - LB Nga trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân. Tìm hiểu sự hợp tác Hoa Kỳ - LB Nga trong giải trừ vũ khí hạt nhân từ năm 1992 đến năm 2008; đưa ra cái nhìn tổng thể về những cố gắng của cả hai nước trong việc giải trừ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36545
Language: vi
Format Extent: 108 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000652_tom_tat.PDF
  • Description : 
  • Size : 730.53 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.