Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38057
Title: Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr trên vỏ trấu và ứng dụng xử lý tách Cr khỏi nguồn nước thải : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Xuân Trung , người hướng dẫn
Lê, Thị Tình
Keywords: Hóa phân tích;Vỏ trấu;Nước thải;Ô nhiễm nước;Kim loại nặng;Crôm
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 78 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện xác định Crom bằng phương pháp đo độ hấp thụ quang của phức màu giữa Cr(VI) với thuốc thử Điphenylcarbazid. Chế tạo vật liệu hấp phụ vỏ trấu biến tính. Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vật liệu đối với Cr(VI), Cr(III). Ng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38057
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000046_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.