Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38067
Title: Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( CEC) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Văn Ri
Đào, Đức Hảo
Keywords: Nguyên tố đất hiếm;Phương pháp sắc ký;Hóa phân tích;Điện di mao quản
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Citation: Đào, Đức Hảo. (2011). Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về nguyên tố đất hiếm, các biện pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại, phương pháp photphat hóa, phương pháp tách và xác định các nguyên tố đất hiếm. Nghiên cứu chế tạo lớp phủ photphát hóa và khả năng loại trừ các yếu tố ảnh hưởng (loại trừ ảnh hưởn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38067
Language: vi
Format Extent: 74 tr. + CD-ROM
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000224_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.