Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38068
Title: Ứng dụng kỹ thuật sắc ký điện di mao quản phân tích Acesulfame-K, Saccharin, Aspartame trong đồ uống : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Lê, Thị Hồng Hảo , người hướng dẫn
Trần, Phúc Nghĩa
Keywords: Đường hóa học;Kỹ thuật sắc ký;Đồ uống;Hóa phân tích;Điện di mao quản
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 68 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tập hợp các tài liệu phân tích định lượng đường hóa học trong nước và quốc tế. Nghiên cứu các điều kiện để xác định đồng thời aspartame, saccharin, acesulfame-K. Áp dụng phương pháp mới xây dựng để phân tích một số mẫu đồ uống, nước giải khát trên địa bàn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38068
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000223_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.