Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3883
Title: “Hoạt động thực hiện chính sách đối với người nhiễm chất độc hóa học dioxin” (Nghiên cứu trường hợp quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)
Authors: Văn, Thị Huệ
Keywords: Người nhiễm chất độc hóa học;Công tác xã hội;Phúc lợi xã hội
Issue Date: 2014
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3883
Appears in Collections:IFI - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LUNVAN~1 R.pdf
  • Description : 
  • Size : 360.52 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.