Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41577
Title: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dao động sóng mang băng tần L điều chế mã nhận biết chủ quyền quốc gia sử dụng cho thiết bị hàng không và hàng hải
Authors: Bạch, Gia Dương
Vũ, Tuấn Anh
Keywords: Băng tần L;Hàng không;Kỹ thuật điện tử;Sóng mang
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Citation: Vũ, T. A. (2008). Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dao động sóng mang băng tần L điều chế mã nhận biết chủ quyền quốc gia sử dụng cho thiết bị hàng không và hàng hải. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về mạch vòng bám pha và bộ tổ hợp tần số, tổng quan về kỹ thuật siêu cao tần. Giới thiệu bộ mã nhận biết chủ quyền Quốc gia do tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế ICAO ban hành. Đã tiến hành chế tạo được bộ tổ hợp tần số băng L có độ ổn định ngan (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41577
Language: vi
Format Extent: 103 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01797_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 179.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.