Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41577
Title: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dao động sóng mang băng tần L điều chế mã nhận biết chủ quyền quốc gia sử dụng cho thiết bị hàng không và hàng hải : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông: 60 52 70
Authors: Bạch, Gia Dương, người hướng dẫn
Vũ, Tuấn Anh
Keywords: Băng tần L;Hàng không;Kỹ thuật điện tử;Sóng mang
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 103 tr. + CD-ROM
Tổng quan về mạch vòng bám pha và bộ tổ hợp tần số, tổng quan về kỹ thuật siêu cao tần. Giới thiệu bộ mã nhận biết chủ quyền Quốc gia do tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế ICAO ban hành. Đã tiến hành chế tạo được bộ tổ hợp tần số băng L có độ ổn định ngan (...)
Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử-Viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41577
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01797_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 179.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.