Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41674
Title: Thuật toán D-Blast trong công nghệ Mimo : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn
Đặng, Tiến Nguyên
Keywords: Công nghệ Mimo;Kỹ thuật truyền thông;Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 58 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát lịch sử hình thành và mô hình hợp kênh không gian hệ thống Mimo: mô hình toán học, mô hình kênh vật lý, dung năng kênh fading, quy trình của thuật toán V-Blast. Phân tích kỹ thuật D-Blast trong hợp kênh không gian - thời gian Mimo: kỹ thuật sử dụ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41674
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02537_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.