Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41690
Title: Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ VSAT TDM/D-TDMA cho mạng truyền dẫn Viettel : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Trương, Vũ Bằng Giang, người hướng dẫn
Phạm, Hồng Kiên
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng truyền dẫn;Thông tin vệ tinh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 93 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát lịch sử ra đời hệ thống thông tin vệ tinh. Nghiên cứu cấu trúc, đặc điểm, các phương pháp ghép kênh, các phương thức đa truy nhập và đưa ra một số dịch vụ ứng dụng trong thông tin vệ tinh. Giới thiệu về cấu trúc, đặc điểm của mạng thông tin VSAT (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41690
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02431_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.