Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41707
Title: Giảm PAPR và MAI trong hệ thống MC-CDMA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Hoàng, Văn Tùng
Keywords: Kỹ thuật trải phổ;Kỹ thuật điện tử;Thông tin di động;Đa truy nhập
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Nghiên cứu kỹ thuật ghép kênh phân chia tần số trực giao OFDM, trình bày cơ sở để thực hiện mô hình hệ thống OFDM, phân tích mô hình điều chế và giải điều chế hệ thống OFDM. Từ đó đi sâu vào phân tích ưu điểm và nhược điểm của hệ thống này, PAPR là nhược đ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41707
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01993_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.