Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41709
Title: Nghiên cứu công nghệ Wimax và khả năng triển khai tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Vũ, Văn San, người hướng dẫn
Lê, Sơn Hà
Keywords: Công nghệ WiMAX;Truyền thông không dây;Việt Nam;Vô tuyến băng rộng
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Giới thiệu về kiến trúc, cơ chế hoạt động, mô hình ứng dụng, băng tần sử dụng, các chuẩn, phương thức điều chế của mô hình cung cấp dịch vụ mạng không dây băng thông rộng Wimax. Nghiên cứu các dịch vụ và ứng dụng của mạng Wimax trong hai lĩnh vực là mạng r (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41709
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01985_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.