Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41719
Title: Đề xuất mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính Phủ điện tử tại Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Bùi, Thế Duy, người hướng dẫn
Đỗ, Mai Thanh
Keywords: Công nghệ thông tin;Truyền dữ liệu;Mạng máy tính;Chính phủ điện tử;Hành chính công
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày dịch vụ hành chính công điện tử. Phân tích hiện trạng và nhu cầu phát triển dịch vụ hành chính công trực tuyến ở Việt Nam: đánh giá tổng quát hiện trạng cung cấp dịch vụ hành chính công, nhận xét chung về hiện trạng cung cấp dịch vụ hành chính cô (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41719
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001606_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.