Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41720
Title: Nghiên cứu giải pháp chống tấn công lỗ đen trong mạng không dây di động : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Văn Tam , người hướng dẫn
Ngô, Thành Huyên
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng không dây;Mạng không dây di động
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 54 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Đánh giá những thách thức đối với an ninh trong mạng không dây di động, cụ thể là hình thức tấn công lỗ đen trong giao thức định tuyến AODV. Trình bày một số giải pháp chống tấn công lỗ đen trên giao thức định tuyến AODV trong mạng MANET. Sử dụng công cụ m (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41720
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001583_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.