Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41749
Title: Nghiên cứu về tối ưu hóa việc chuyển giao dọc giữa các môi trường mạng không dây di động khác nhau : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Hoài Sơn, người hướng dẫn
Lê, Quỳnh Hoa
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng không dây;Mạng không dây di động;Mạng máy tính
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHCN
Abstract: 51 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Giới thiệu tổng quan về mạng không dây, mạng không dây di động và các vấn đề liên quan, vấn đề chuyển giao dọc trong mạng không dây di động. Trình bày một số nghiên cứu liên quan đến các vấn đề chuyển giao dọc và việc kết hợp băng thông của nhiều đường tru (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41749
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02614_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.