Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41793
Title: Xử lý tín hiệu thời gian thực bằng phương pháp số trên môi trường phát triển ứng dụng DSP56307EVM áp dụng trong các hệ định vị vô tuyến : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
Authors: Bạch, Gia Dương, Người hướng dẫn
Lê, Hồng Hà
Keywords: Hệ định vị vô tuyến;Phương pháp số;Tín hiệu;Vô tuyến
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 135 tr. + CD-ROM
Tổng quan các định nghĩa về xử lý số, các phương pháp và giải thuật toán được chọn ứng dụng trong xử lý tín hiệu. Mô tả về cấu trúc của board DSP56307EVM và cách thức ghép nối các module khả trình tạo ra các bài toán ứng dụng linh hoạt. Đồng thời thực hiện (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41793
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01413_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.