Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41794
Title: Mô hình kênh Mimo và thuật toán V-BLAST : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
Authors: Trịnh, Anh Vũ, Người hướng dẫn
Vũ, Trung Kiên
Keywords: Kênh;Kỹ thuật truyền thông;Viễn thông;Vô tuyến
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 84 tr. + CD-ROM
Trình bày các khái niệm cơ bản về MIMO (Multiple Input Multiple Output) như mô hình hệ thống, nhiễu, fading, ràng buộc công suất với tỷ số SNR. Giới thiệu các mô hình kênh MIMO toán học và MIMO vật lý. Trình bày cụ thể về bộ phát và bộ thu V-BLAST, lựa chọ (...)
Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41794
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01398_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.