Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44073
Title: Cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Phạm, Thị Liên , người hướng dẫn
Đào, Ngọc Dũng
Keywords: Ngân hàng;Tiếp cận vốn;Tín dụng;Hưng Yên
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về cho vay khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên trong các năm 2009, 2010, 2011. Đưa ra các giải pháp mở rộng ch (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44073
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002093_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 815.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.