Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44240
Title: Năng lực cạnh tranh hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh Châu Âu (EU) trong bối cảnh hội nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Hùng Tiến , người hướng dẫn
Nguyễn, Bằng Việt
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Dệt may;Xuất khẩu;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh hàng dệt may xuất khẩu. Đánh giá năng lực cạnh tranh hàng dệt may xuất khẩu sang EU trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hàng dệt may xuất k (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44240
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001576_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.