Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44280
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Vinaphone trong điều kiện Việt Nam là thành viên WTO : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Bùi, Xuân Phong , người hướng dẫn
Trần, Phương Thảo
Keywords: Kinh tế quốc tế;Việt Nam;Tổ chức thương mại thế giới;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 88 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá và làm rõ bản chất cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông nói chung, dịch vụ thông tin di động nói riêng. Phân tích, đánh giá tình hình cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone, chỉ ra những kết quả đạt được; nh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44280
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000583_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.