Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44732
Title: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Trang
Keywords: Phân phối sản phẩm;Kênh tiếp thị;Kênh phân phối
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
Làm rõ cơ sở lý luận về kênh phân phối. Phân tích thực trạng kênh phân phối sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà thông qua các nội dung về công tác tuyển chọn thành viên kênh, cấu trúc kênh phân phối của công ty, qua đó tìm ra những hạn chế, nguyên (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44732
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000160_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.