Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44844
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Siêu thị Hà Nội trên thị trường bán lẻ Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thu, người hướng dẫn
Mai, Thanh Hải
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Quản trị kinh doanh;Siêu thị;Thị trường bán lẻ
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Trình bày cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại trên thị trường bán lẻ; kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống bán lẻ một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Thái Lan, Cộng hoà Pháp. Tìm hiểu đánh giá thực trạng (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44844
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02026_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 906.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.