Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45124
Title: Phát triển khu kinh tế cửa khẩu biên giới ở tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Lê, Danh Tốn, Người hướng dẫn
Nguyễn, Mai Hương
Keywords: Cửa khẩu;Kinh tế;Kinh tế cửa khẩu;Lạng Sơn;Xuất nhập khẩu
Issue Date: 2001
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Dựa trên cơ sở lý luận về khu kinh tế cửa khẩu biên giới (KTCKBG), tác giả phân tích, đánh giá thực trạng phát triển mô hình khu KTCKBG ở Lạng Sơn. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển khu KTCKBG ở Lạng Sơn cũng như ở (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45124
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00039_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 83.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.