Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45330
Title: Năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Dệt may theo cách tiếp cận Mô hình kim cương" : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02"
Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Lưu, Thị Bích Thảo
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 105 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45330
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006482.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.