Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48650
Title: Phát triển năng lực tư duy của học sinh trung học phổ thông thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Phạm, Văn Lập, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Mỹ Dung
Keywords: Năng lực tư duy;Phương pháp dạy học;Phổ thông trung học;Trắc nghiệm khách quan
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: 76 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Khái quát cơ sở lý luận về tư duy và câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ), nội dung kiến thức chương trình môn Sinh học, làm rõ các năng lực tư duy cần chú trọng phát triển ở người học và sự cần thiết phải sử dụng câu hỏi TNKQ để đánh giá và phát triển nă (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48650
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02151_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.