Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50089
Title: Quốc triều hình luật – các giá trị nhân văn, tiến bộ và sự kế thừa trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay : Luận án TS. Luật: 62 38 01 01
Authors: Phạm, Hồng Tung, 1963- , người hướng dẫn
Hoàng, Thị Kim Quế, 1955-, người hướng dẫn
Lương,Văn Tuấn
Keywords: Lịch sử pháp luật;Quốc triều hình luật;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận án TS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Tổng quan về tình hình nghiên cứu Quốc triều hình luật. Trình bày cơ sở lí luận và lịch sử về giá trị nhân văn, tiến bộ của Quốc triều hình luật. Làm rõ bối cảnh xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá tư tưởng…) có ảnh hưởng trực tiếp tới tư duy làm (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50089
Appears in Collections:LAW - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002686_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.