Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51222
Title: Các nước đang phát triển và cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại của WTO
Authors: Dương, Thị Thanh Mai
Nguyễn, Thị Hường
Keywords: Nước đang phát triển;Thương mại quốc tế;Tranh chấp thương mại;Tổ chức thương mại thế giới;WTO
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. H. (2007). Các nước đang phát triển và cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại của WTO. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại của WTO. Nghiên cứu vị thế của các nước đang phát triển trong WTO và sự đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển theo quy định của DSU. Trình bày thực trạng giải quyết tranh chấp củ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51222
Language: vi
Format Extent: 84 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01765_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 774.63 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.