Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51345
Title: Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60.38.50
Authors: Nguyễn, Quang Tuyến, người hướng dẫn
Trần, Thanh Thủy
Keywords: Tranh chấp đất đai;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Hành chính nhà nước
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Lý giải những vấn đề lý luận chung về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai thông qua các cơ quan hành chính nhà nước. Đánh giá thực trạng pháp luật đất đai thông qua việc tìm hiểu, phân tích thực trạng áp dụng trên địa bàn huyện Thanh Trì - (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51345
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000485_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.