Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51471
Title: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Trần, Thị Phương Hiền
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tài sản;Tội lừa đảo
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 105 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Trình bày các khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam: theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như lịch sử lập pháp hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giới thiệu các hình t (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51471
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01299_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.