Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51637
Title: Biện pháp ngăn chặn bắt người đang bị truy nã trong tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Võ, Khánh Vinh, người hướng dẫn
Trần, Quốc Toàn
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Nghiên cứu dưới góc độ lý luận và pháp lý để làm rõ khái niệm, các đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc và cơ sở pháp lý của công tác bắt người đang bị truy nã. Phân tích thực trạng các quy định và thực trạng áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người đang bị truy nã (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51637
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01921_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.