Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51721
Title: Những vấn đề pháp lý về xác định thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 30
Authors: Nguyễn, Am Hiểu, người hướng dẫn
Bùi, Đức Hiển
Keywords: Luật dân sự;Ô nhiễm môi trường;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Abstract: 117 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày những khái niệm cơ bản về thiệt hại, xác định thiết hại (XĐTH) do hành vi làm ô nhiễm môi trường (ÔNMT), đặc thù của thiệt hại do ÔNMT và phân loại các loại thiệt hại do ÔNMT gây ra. Tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về XĐTH (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51721
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000396_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.