Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51765
Title: Thủ tục hòa giải vụ việc hôn nhân và gia đình : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Lê, Thu Hà, người hướng dẫn
Trần, Văn Duy
Keywords: Gia đình;Hôn nhân;Luật dân sự;Thủ tục hòa giải;Tư pháp
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 74 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Làm sáng rõ một số vấn đề lý luận về hoạt động hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình tại Tòa án nhân dân các cấp. Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng thủ tục hòa giải vụ việc hôn nhân và gia đình và việc áp dụng thủ tục giải quyết việc hôn nhân và gia đìn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51765
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01928_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 764.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.