Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51802
Title: Bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam với việc Việt Nam gia nhập Công ước Berne : Luận văn ThS Luật: 60.38.30
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh, Người hướng dẫn
Ngô, Ngọc Phương
Keywords: Bản quyền;Bảo hộ;Công ước Berne;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
114 tr. + Đĩa mềm
Electronic Resources
Tổng quan cơ sở lý luận về quyền tác giả, những nội dung chính của Công ước Berne, kinh nghiệm lập pháp và bảo vệ quyền tác giả ở Trung Quốc khi gia nhập Công ước Berne. Tìm hiểu thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả khi tham gia Công ước B (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51802
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01001_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.