Định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội tham ô tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51828Định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội tham ô tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51828