Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51833
Title: Người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi cho đương sự là trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng hình sự (Trên cơ sở thự tiễn tại tỉnh Yên Bái) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Chu, Thị Trang Vân , người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Phương
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 78 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51833
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006521.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.