Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52092
Title: Các tội về chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, vật liệu nổ, vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Bạch, Thành Định , người hướng dẫn
Dương Hoàng Long
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52092
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006181.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.